مورد بالینی: ترمیم نارسایی مولر اول

مورد بالینی: یک رویکرد ترکیبی برای حل یک چالش زیبایی شناختی چند عاملی.

با استفاده از ترمیم‌کننده‌های 3M™ Filtek™ Flowable، 3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal Restorative، 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive و 3M™ RelyX™ Universal…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.