مورد بالینی: ترمیم های کلاس II با استفاده از ترمیم کننده های 3M™ Filtek™ Supreme Flowable و 3M™ Filtek™ One Bulk Fill.

مورد بالینی: برای بهبود زیبایی، با روکش های سرامیکی لبخند بزنید.

با استفاده از 3M™ Protemp™ Plus Material Temporization، 3M™ Imprint™ 4 VPS Impression Material، 3M™ RelyX™ Try-In Paste، 3M™ RelyX™ Seramic Primer،…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.