مورد بالینی: ساده سازی ترمیم زیبایی در دندان های قدامی با استفاده از کامپوزیت های رزین.

مورد بالینی: برای بهبود زیبایی، با روکش های سرامیکی لبخند بزنید.

با استفاده از 3M™ Protemp™ Plus Material Temporization، 3M™ Imprint™ 4 VPS Impression Material، 3M™ RelyX™ Try-In Paste، 3M™ RelyX™ Seramic Primer،…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.